Slovenski podjetniški sklad razpisal 66 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov

22. 4. 2024

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite za izvedbo tehnološko zahtevnejših oziroma manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije, zelenega in krožnega gospodarstva.

Poleg garancije, ki jo nudi SPS, bodo podjetja letos upravičena tudi do znižane obrestne mere in ostalih ugodnih pogojev najema kredita pri poslovnih bankah, ki sodelujejo s SPS. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v vrednosti do 1.250.000 evrov, z ročnostjo do deset let in koriščenje moratorija do dveh let, za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Garancije SPS za bančne kredite so letos namenjene predvsem krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetij, razvoju ali uporabi zelenih tehnologij in digitalnih rešitev, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije in prispevajo k ciljem blaženja podnebnih sprememb, prehodu na krožno gospodarstvo ter integraciji ali uporabi digitalnih tehnologij pri proizvodnih procesih. 

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki delujejo na območju Republike Slovenije in načrtujejo investicije, ki zagotavljajo rast podjetja. 

Vloge lahko podjetja oddajo 15. in 25. maja 2024, 15. junija 2024, 5. julija 2024, 1. in 15. septembra 2024 ter 1. in 15. oktobra 2024 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij o javnem razpisu P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je na voljo na spletni strani SPS.  

Nazaj