V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

19. 4. 2024

Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

Okvirni proračun razpisa je razdeljen v tri stebre. V okviru standardnih akcijskih projektov je na voljo 155 milijonov evrov za naravo in biotsko raznovrstnost, 65 milijonov evrov za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, 61,98 milijona evrov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, štirje milijoni evrov za prehod na čisto energijo, osem milijonov evrov za novi evropski Bauhaus ter deset milijonov evrov za okoljsko upravljanje. V okviru donacij za usklajevanje in podporo bo za prehod na čisto energijo na voljo 77 milijonov evrov, v okviru strateških integriranih projektov pa še dodatnih 150 milijonov evrov.

Kako lahko izvem več?

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si preberite na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani virtualni informativni dnevi #EULife24, ki bodo morebitnim prijaviteljem pomagali skozi postopek. Na portalu Evropske komisije najdete tudi vse informacije o možnostih financiranja in razpisih LIFE24 in navodila za oddajo vloge.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičeni prijavitelji so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja narave, varstva okolja, podnebnih sprememb ali prehoda na čisto energijo. Program LIFE podpira inovativne in učinkovite projekte z dokazljivimi učinki in najboljšimi praksami, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti drugje v Evropi. Vloge za projekte LIFE lahko predloži ena organizacija ali več organizacij, ki sodelujejo z drugimi evropskimi partnerji.

Ozadje

Program LIFE je finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. Zelene ideje uresničuje že od leta 1992 in do danes je sofinanciral več kot 5500 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija povečala sredstva programa LIFE za skoraj 60 %, na 5,4 milijarde evrov, in vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

S sredstvi programa LIFE sta sofinancirana tudi projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in LIFE RESTART.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Nazaj