Znova možna oddaja ponudb za hitrejši vstop mladih na trg dela

16. 4. 2024

Potem ko je Zavod RS za zaposlovanje v torek, 2. aprila, objavil novo javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela, že tretje zapored, se od ponedeljka 8. aprila, od 14. ure nadaljuje oddaja ponudb za subvencionirano zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let.

Predložitev ponudb

Naj spomnimo: drugo javno povabilo za hitrejši vstop mladih na trg dela se je zaključilo 31. 3. 2024 z iztekom končnega roka za oddajo ponudb.

Tretje javno povabilo, objavljeno 2. 4. 2024, je odprto od 8. 4. 2024 od 14:00 do porabe sredstev, najdlje do 3. 11. 2024.

Ponudbo elektronsko oddate na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Za kandidiranje morate izpolnjevati vse pogoje iz javnega povabila.

Oddajte ponudbo!

Na kratko o povabilu

Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih, ki so dopolnili največ 29 let in so prijavljeni v naši evidenci.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, podrobneje opredeljene v javnem povabilu. 

Tokrat je na voljo skupaj 12 milijonov EUR. Načrtovana je vključitev okvirno 2.000 brezposelnih mladih iz vse Slovenije. Sredstva zagotavlja Evropska unija iz instrumenta nextGenerationEU.

Subvencija se izplačuje 18 mesecev in znaša:

  • od 300 EUR do 420 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom ali
  • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas pri zaposlitvi osebe v skladu z ustrezno odločbo.

Mesečni znesek subvencije se zviša za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas.

Vsaki vključeni osebi zagotovite izkušenega mentorja, ki osebo spremlja med subvencionirano zaposlitvijo. Zagotovite tudi usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega in mentorja. Zelo zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Rezultati izvajanja

Na podlagi prvih dveh javnih povabil za hitrejši vstop mladih na trg dela smo v program doslej vključili okrog 1.800 brezposelnih mladih.

Naj poudarimo, da se je registrirana brezposelnost mladih v obdobju izvajanja programa občutno znižala, in sicer z 10.400 oseb decembra 2022 na 8.971 oseb marca 2024. Posledično v naši evidenci ostajajo brezposelni, ki se soočajo z več ovirami pri vstopanju na trg dela. S pomočjo javnega povabila, na katerem sodelujete delodajalci, jim želimo omogočiti priložnost za zaposlitev.

Več informacij

Nazaj