Kakšne pravice in obveznosti ima pripravnik

24. 8. 2023

Predogled vsebine

Ali so vsi delavci, ki prvič sklenejo delovno razmerje, pripravniki?

Ne, ni vsak delavec, ki prvič sklene delovno razmerje, tudi pripravnik. Pripravništvo se izvaja le za tiste dejavnosti ali poklice, za katere tako določa zakon ali kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Večina kolektivnih pogodb dejavnosti predvideva možnost pripravništva in tudi natančneje določa trajanje, potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva. Pripravništvo se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi med pripravnikom in delodajalcem. Posebna oblika pripravništva je volontersko pripravništvo, ki pa se ne izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in se izvaja zunaj delovnega razmerja. Volontersko pripravništvo se lahko izvaja samo pod pogojem, če tako določa posebni zakon.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj