OKR-ji ali KPI-ji: v čem je razlika?

15. 4. 2024

Priljubljenost OKR-jev je v zadnjih petih letih hitro narasla. Kljub temu se mnogi še vedno sprašujejo o njihovem resničnem namenu, zlasti če jih primerjate z drugimi orodji, ki temeljijo na meritvah, kot so KPI-ji. V tem prispevku bomo opredelili, kaj so KPI in OKR, nato pa si bomo ogledali razlike med njima.

Ker kratice izhajajo iz angleščine, za začetek najprej opomba:

OKR – Objective and Key Results oz. slovensko: cilj in ključni rezultati

KPI – Key Performance Indicators oz. slovensko: ključni kazalniki uspešnosti

Kaj je KPI?

KPI je torej akronim, ki pomeni ključni kazalnik uspešnosti. Je metrika, ki pomaga oceniti uspeh organizacije, ekipe ali projekta za določeno dejavnost. Na voljo je neomejeno število KPI-jev, ki bodo močno odvisni od konteksta, v katerem se uporabljajo.

KPI si lahko predstavljate kot spremljanje vašega zdravja ali vzorca spanja.

KPI-je je treba količinsko omejiti, na kar nakazuje že ime samo. Osredotočiti se morate na 5–10 ključnih meritev, ki najbolje predstavljajo uspeh za dejavnost, ki jo spremljate. KPI-ji nimajo ciljev, vendar bi morali obstajati pragovi, ki sprožijo opozorila.

Primer: nenaden upad števila potencialnih strank bi verjetno moral sprožiti sestanek za obravnavo te težave in po potrebi preusmeriti vire.

KPI-ji nimajo povezanih ciljev, če jih imajo, pa se pogosto imenujejo »metrike uspeha« - kombinacija KPI-jev in cilja, ki opredeljuje uspeh.

Kaj so primeri KPI-jev?

Večina podjetij bo imela krovni niz KPI-jev, ki odražajo njihov lijak rasti. V nadaljevanju je navedenih nekaj klasičnih primerov KPI-jev v poslovanju:

 • Prihodki
 • Število »leadov«
 • Število strank...

Lahko pa ste tudi bolj natančni na ravni skupine ali projekta.

Primer: skupina, ki je zadolžena za delovanje aplikacije, ima lahko naslednji niz KPI-jev:

 • Čas nalaganja strani
 • Nalaganje pomnilnika
 • Strošek na transakcijo...

Na koncu prispevka si lahko ogledate obsežnejši seznam predlogov KIP-jev po posameznih področjih delovanja.

Kako ustvarite KPI-je?

KPI-ji so ustvarjeni tako, da se začne s projektom, ekipo ali podjetjem in se nato stopnjuje navzgor, da se identificirajo metrike, ki so najbolje povezane z uspešnostjo.

Preprost preizkus: Ali je KPI učinkovit ali ne, je, da si zastavite naslednje vprašanje:

Ali bi spremenili, kar počnemo, če <metrika> pade?

Če je odgovor ne, potem verjetno ne gledate na kritično metriko za ta sistem.

Če pa je odgovor odločen "da", potem zagotovo gledate KPI.

KPI-ji bi morali tudi skozi čas ostati dokaj stabilni in povsem običajno je, da iste KPI-je ohranjamo več let.

Kaj je OKR?

OKR je akronim, ki pomeni cilji in ključni rezultati. Je popoln okvir za zastavljanje ciljev, ki organizacijam pomaga določiti jasne cilje, ki jih je treba doseči letno ali četrtletno. V 70. letih prejšnjega stoletja ga je pri Intelu predstavil Andy Grove, nato pa je postal priljubljen, ko ga je Google sprejel, da bi spodbudil njihova prizadevanja. Dandanes OKR-je uporabljajo ekipe vseh velikosti.

OKR so razdeljeni na 2 komponenti:

 • Cilji: so kvalitativne izjave, ki opisujejo, kaj želimo spremeniti do konca četrtletja.
 • Ključni rezultati: so kvantitativne izjave, ki določajo, kako se bo meril uspeh za cilje.

OKR si lahko predstavljate kot izboljšanje vaše vzdržljivosti ali tega, kako dolgo lahko zadržite sapo.

OKR-je je mogoče obravnavati kot četrtletno zvezdo severnico, ki določa določen niz rezultatov, ki jih je treba doseči. Spreminjali se bodo iz enega četrtletja v drugega, vendar imajo ogromen vpliv na načrtovanje tekom četrtletja.

Kaj so primeri OKR-jev?

OKR-je je mogoče uporabiti za katero koli temo, na katero se ekipa želi osredotočiti. Morda uporabljajo iste metrike kot vaši KPI-ji, vendar zagotavljajo več konteksta.

Primer OKR-jev za SEO (Search Engine Optimization):

 • Cilj: Postati spletni vir št. 1 za problem, ki ga rešujemo
 • Ključni rezultat 1: Pridobimo 45 visokokakovostnih povratnih povezav od vplivnikov in publikacij
 • Ključni rezultat 2: Zagotovimo 30 % več organskih obiskov naših spletnih virov
 • Ključni rezultat 3: Uvrščamo se med 5 najboljših rezultatov za 60 % naših ciljanih ključnih besed v Googlu

Primer OKR-jev za vsebinski marketing:

 • Cilj: Vsebine so pomembno gonilo rasti
 • Ključni rezultat 1: 20 partnerjev se je pridružilo našemu programu vsebinskih partnerjev
 • Ključni rezultat 2: Povečajmo promet na našem blogu na 3000 obiskov na teden
 • Ključni rezultat 3: Povečajmo pretvorbo vsebine v potencialno stranko na 9 %

Kako ustvarite OKR-je?

OKR-ji se začnejo z vizijo. Pogosto začnete tako, da se odločite za določene teme, ki jih želite obravnavati. Ko imate splošno predstavo o želenih rezultatih (npr. zadrževanje strank, konverzija potencialnih strank, osvojitev novega trga ...), jih lahko spremenite v navdihujoč cilj in navedete povezane ključne rezultate.

Ta postopek boste ponovili na koncu vsakega četrtletja, da začnete nov cikel OKR.

Če želite proces pohitriti, lahko uporabite tudi umetno inteligenco za postavljanje ciljev, da dobite osnutek svojih OKR-jev v nekaj sekundah.

Pomen OKR-jev v primerjavi s pomenom KPI-jev

KPI-ji se večinoma uporabljajo kot orodje za spremljanje, da se zagotovi nemoteno delovanje operacij. Pomagajo vam razumeti trenutno stanje podjetja in se lahko nanje obrnete med načrtovanjem, da ugotovite področja izboljšav.

KPI-ji se ne uporabljajo za usmerjanje načrta, lahko pa povzročijo, da ekipa spremeni svoje načrte, če pride do nenadne negativne spremembe v uspešnosti. Ekipe bodo načeloma uporabljale preglednico za sledenje KPI-jem, saj morajo samo spremljati razvoj meritev.

OKR-ji pa bodo imeli pomemben vpliv na časovni načrt. Lahko jih vidimo kot zvezdo severnico, ki bo poravnala in vodila vse za določeno število mesecev. OKR-ji veliko bolj sodelujejo, zato bi morala obstajati tedenska razprava o napredku.

Ključne razlike med OKR in KPI:

 • KPI-ji so preprost nabor metrik, OKR-ji imajo tako opisen kot merljiv vidik.
 • KPI-ji so v glavnem dejavnost poročanja, OKR-ji vključujejo povratne informacije in pogovore o ciljih.
 • KPI-ji lahko ostanejo enaki več let, OKR-ji se spremenijo vsako četrtletje.
 • KPI-ji spremljajo uspešnost obstoječih dejavnosti, OKR-ji spodbujajo prizadevanja za določitev novih izhodišč uspešnosti za obstoječe dejavnosti.
 • OKR-ji imajo stalen vpliv na časovni načrt, KPI-ji bodo spremenili načrt le, če pride do padca v uspešnosti.

Glavni pomen OKR-jev je usklajevanje, medtem ko je glavni pomen KPI-jev spremljanje.

KPI-ji OKR-ji
Tip Številčni Opisni (cilji) in številčni (ključni rezultati)
Vloga Spremljanje/opozarjanje Usmeritev/severna zvezda
Spremljanje Mesečno Tedensko
Cilj Generalno spremljanje večjega sistema Pogosto specifični, za del sistema
Cikel Lahko enaki več let Se spreminjajo vsako četrtletje

KPI-ji vam pomagajo ohraniti samozavest, da je vaš sistem zdrav, medtem ko ste vsi fokusirani v izboljšavo majhnega dela sistema (OKR).

Ali lahko imate tako OKR-je kot KPI-je?

Da, OKR-je in KPI-je lahko uporabljate skupaj, saj imajo različne vloge.

Vaše KPI-je uporabite za spremljanje stabilnosti vašega podjetja in sprožitev opozorila, kadar koli opazite nepričakovan padec uspešnosti.

Vaši OKR-ji bodo ekipe usmerili k določenemu naboru rezultatov, kar bo na splošno privedlo do izboljšanja določenega števila KPI-jev.

Primeri najboljših KPI-jev in meritev uspeha

V nadaljevanju primeri KPI-jev za različne primere poslovanja:

KPI-ji za B2B

 1. Stroški pridobitve stranke: stroški, potrebni za pridobitev nove stranke
 2. Življenjska vrednost stranke: Predvideni prihodek, ki ga stranka ustvari v svoji življenjski dobi
 3. Stopnja odliva: Stopnja, pri kateri stranke prenehajo uporabljati vaš izdelek ali storitev
 4. Mesečni ponavljajoči se prihodki: Predvidljivi in ponavljajoči se prihodki, ustvarjeni z naročniškimi storitvami
 5. Povprečni prihodek na uporabnika: povprečni prihodek, ustvarjen na stranko ali uporabnika
 6. Stopnja konverzije: odstotek možnih strank ali obiskovalcev spletnega mesta, ki se pretvorijo v stranke, ki plačujejo
 7. Stopnja konverzije od potencialne stranke do stranke: odstotek potencialnih strank, ki se pretvorijo v stranke, ki plačujejo
 8. Stopnja obdržanja strank: stopnja, pri kateri stranke ostanejo in obnovijo svoje naročnine
 9. Ocena zadovoljstva strank: meritev, ki meri zadovoljstvo in srečo strank z vašim izdelkom ali storitvijo
 10. Net Promoter Score: Merilo zvestobe strank in verjetnosti, da bodo priporočili vaš izdelek ali storitev

KPI-ji za B2C

 1. Stroški pridobitve stranke: stroški, potrebni za pridobitev nove stranke
 2. Življenjska vrednost stranke: Predvideni prihodek, ki ga stranka ustvari v svoji življenjski dobi
 3. Stopnja odliva: Stopnja, pri kateri stranke prenehajo uporabljati vaš izdelek ali storitev
 4. Povprečna vrednost naročila: Povprečna vrednost nakupa posamezne stranke
 5. Stopnja konverzije: odstotek obiskovalcev spletnega mesta, ki se pretvorijo v stranke, ki plačujejo
 6. Stopnja ponavljajočih se nakupov: Odstotek kupcev, ki opravijo več kot en nakup
 7. Stopnja zadrževanja strank: stopnja, pri kateri stranke ostajajo in ponavljajo nakupe
 8. Stopnja opustitve košarice: odstotek kupcev, ki dodajo izdelke v košarico, vendar ne dokončajo nakupa
 9. Net Promoter Score: Merilo zvestobe strank in verjetnosti, da bodo priporočili vaš izdelek ali storitev
 10. Povprečni prihodek na uporabnika: povprečni prihodek, ustvarjen na stranko ali uporabnika

KPI-ji za e-trgovino

 1. Stopnja konverzije: odstotek obiskovalcev spletnega mesta, ki se pretvorijo v stranke, ki plačujejo
 2. Povprečna vrednost naročila: Povprečna vrednost nakupa posamezne stranke
 3. Stroški pridobitve stranke: stroški, potrebni za pridobitev nove stranke
 4. Dolgotrajna vrednost stranke: predviden prihodek, ki ga stranka ustvari v svoji življenjski dobi
 5. Stopnja ponavljajočih se nakupov: Odstotek strank, ki opravijo več kot en nakup
 6. Stopnja opustitve vozička: odstotek kupcev, ki dodajo izdelke v svoj voziček, vendar ne dokončajo nakupa
 7. Stopnja odliva: Stopnja, pri kateri kupci prenehajo kupovati v vaši e-trgovini
 8. Povprečni prihodek na uporabnika: povprečni prihodek, ustvarjen na stranko ali uporabnika
 9. Stopnja zadrževanja strank: stopnja, pri kateri stranke nadaljujejo s ponavljajočimi se nakupi
 10. Bruto stopnja dobička: odstotek prihodka, ki ostane po odbitku stroškov prodanega blaga

KPI-ji za najvišje vodstvo

 1. Prihodek: skupni prihodek, ki ga ustvari podjetje
 2. Bruto stopnja dobička: odstotek prihodka, ki ostane po odbitku stroškov prodanega blaga
 3. Stopnja čistega dobička: odstotek prihodka, ki ostane po odbitku vseh stroškov, vključno z davki.
 4. Stroški pridobitve stranke: stroški, ki nastanejo pri pridobitvi nove stranke
 5. Življenjska vrednost stranke: predviden prihodek, ki ga ustvari stranka v celotnem odnosu s podjetjem
 6. Stopnja odmika strank: Odstotek strank, ki prenehajo uporabljati ali zapustijo podjetje
 7. Zadovoljstvo strank: meritev, ki meri zadovoljstvo strank z izdelki ali storitvami podjetja
 8. Zadovoljstvo zaposlenih: meritev, ki meri zadovoljstvo in srečo zaposlenih v podjetju
 9. Stopnja fluktuacije zaposlenih: Odstotek zaposlenih, ki zapustijo podjetje v določenem obdobju
 10. Donosnost naložbe: donosnost naložbe v odstotkih, ki kaže donosnost naložbe

KPI-ji za prodajo

 1. Prihodek: Skupni prihodek, ustvarjen s prodajo
 2. Stopnja rasti prodaje: Stopnja rasti prihodkov od prodaje v določenem obdobju
 3. Stopnja konverzije: odstotek potencialnih strank ali potencialnih strank, ki se pretvorijo v stranke
 4. Povprečna velikost posla: povprečna vrednost ali znesek vsakega sklenjenega posla
 5. Stroški pridobitve stranke: stroški, ki nastanejo pri pridobitvi nove stranke
 6. Življenjska vrednost stranke: predviden prihodek, ki ga ustvari stranka v celotnem odnosu s podjetjem
 7. Stopnja zmage: odstotek pridobljenih priložnosti ali poslov v primerjavi s skupnim številom priložnosti
 8. Vrednost prodajnega lijaka: Skupna vrednost vseh priložnosti v prodajnem lijaku
 9. Dolžina prodajnega cikla: Povprečni čas, potreben za sklenitev posla ali dokončanje prodajnega cikla
 10. Hitrost prodaje: hitrost, s katero se potencialne stranke ali priložnosti premikajo po prodajnem lijaku

KPI-ji za izdelke

 1. Zadovoljstvo strank: meritev, ki meri zadovoljstvo strank z izdelkom ali funkcijo
 2. Čas do trga: čas, ki je potreben, da nov izdelek ali funkcija pride na trg
 3. Stopnja sprejemanja izdelka: Stopnja, s katero stranke sprejmejo in začnejo uporabljati nov izdelek ali funkcijo
 4. Uporaba funkcije: Meritve uporabe in angažiranosti določenih funkcij izdelka
 5. Stopnja obdržanja strank: Odstotek strank, ki še naprej uporabljajo izdelek ali obnovijo svoje naročnine
 6. Net Promoter Score: metrika, ki meri zvestobo strank in pripravljenost, da priporočijo izdelek
 7. Stopnja odliva: odstotek izgubljenih strank ali prihodka v določenem obdobju
 8. Prihodek od novih izdelkov: Prihodek, ustvarjen z novimi izdelki ali funkcijami
 9. Stroški razvoja izdelka: stroški, ki nastanejo pri razvoju in lansiranju novih izdelkov ali funkcij
 10. Donosnost naložbe (ROI): donosnost naložbe v odstotkih, ki kaže donosnost izdelka

Marketinški KPI-ji

 1. Donosnost naložbe (ROI): Finančna donosnost, ustvarjena s trženjskimi prizadevanji v primerjavi s stroški naložbe
 2. Stroški pridobitve stranke: stroški, potrebni za pridobitev nove stranke
 3. Življenjska vrednost stranke: skupna vrednost, ki jo stranka prinese podjetju v svoji celotni življenjski dobi.
 4. Stopnja konverzije: odstotek obiskovalcev spletnega mesta ali možnih strank, ki se pretvorijo v stranke
 5. Stopnja konverzije od potencialne stranke do stranke: odstotek potencialnih strank, ki se pretvorijo v stranke, ki plačujejo
 6. Stopnja obdržanja strank: odstotek strank, ki še naprej uporabljajo izdelek ali storitev
 7. Stopnja opuščanja: Stopnja, pri kateri stranke prenehajo uporabljati ali prekličejo svojo naročnino
 8. Obisk spletne strani: Število obiskovalcev spletne strani
 9. Organski iskalni promet: število obiskovalcev, ki pridejo na spletno stran prek organskih rezultatov iskanja
 10. Delež odprtja e-poštnih sporočil: odstotek prejemnikov, ki odprejo marketinška e-poštna sporočila

KPI-ji za podporo strankam

 1. Prvi odzivni čas: povprečni čas, potreben za odgovor na strankino začetno zahtevo za podporo
 2. Povprečni čas reševanja: povprečni čas, potreben za razrešitev zahteve za podporo strankam
 3. Zadovoljstvo strank: metrika, ki meri zadovoljstvo strank s prejeto podporo
 4. Stopnja reševanja prvega stika: Stopnja reševanja težav s podporo med prvim stikom s stranko
 5. Zaostanek v zvezi z zahtevami: število nerešenih zahtevkov za podporo v zaostanku
 6. Customer Effort Score: metrika, ki meri trud, ki ga stranke potrebujejo za izpolnitev nalog ali dejanj.
 7. Količina ticketov: Skupno število prijav za podporo, prejetih v določenem časovnem okviru
 8. Povprečni odzivni čas: Povprečni čas, ki je potreben za odgovor na zahteve za podporo strankam
 9. Stopnja obdržanja strank: Odstotek strank, ki v daljšem časovnem obdobju še naprej uporabljajo izdelek ali storitev
 10. Stopnja reševanja zahtevkov za podporo: Stopnja reševanja ali zaprtja zahtevkov za podporo

Povzeto po: S. Pittet, Tability

Nazaj