Pregled veljavnih interventnih ukrepov za delodajalce

11. 1. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Državni zbor RS je od prvotne razglasitve epidemije nalezljive bolezni covid-19 v marcu 2020 pa vse do julija 2021 sprejel že kar devet interventnih zakonov, namenjenih ublažitvi posledic epidemije. Dne 28. decembra 2021 se jim je pridružil še deseti protikoronski paket, imenovan Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19,[1] ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 30. decembra 2021. Ravno tako je trenutno aktualen tudi Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva,[2] ki je bil sicer sprejet že v mesecu juliju 2021 in nato noveliran v decembru 2021.

Ker gre za daljše časovno obdobje, so se ukrepi, namenjeni pomoči delodajalcem, vmes spreminjali, dodani so bili nekateri novi, nekaterih izmed njih pa se delodajalci na tej točki ne morejo več poslužiti. Glede na navedeno, za potrebe enostavnejšega pregleda veljavnih ukrepov, s predmetnim prispevkom predstavljamo pomembnejše trenutno uporabljive ukrepe, ki se nanašajo na pravice in obveznosti delodajalcev.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj