Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - nezmožnost nadaljevanja delovnega razmerja - izostanek z dela - obvestilna dolžnost (VDDS Sodba Pdp 526/2022)

20. 2. 2023

Predogled vsebine

Predstavljamo primer sodbe, kjer je odpoved delovnega razmerja zaradi neupravičenega izostanka z dela in neobveščanja delodajalca bila izvedena zakonito.

Najpogosteje gre za situacije, ko zaposleni nima več odobrenega bolniškega staleža, kar je sicer zaposlenemu znano, pa kljub temu ne pride na delo in delodajalcu ne sporoči razlogov za svojo nadaljnjo odsotnost. Tožnica je v konkretnem primeru sicer zatrjevala, da je bila prepričana, da ji bo ZZZS odobril oziroma podaljšal bolniški stalež, saj za delo ni bila zmožna, vendar navedeno ne izključuje njene obveznosti, da delodajalca obvesti oziroma seznani z razlogom svoje odsotnosti.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj