Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju - novo v letu 2022

11. 1. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Januar 2022

V letu 2021 so bili sklenjeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Uradni list RS, št. 88/21,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Uradni list RS, št. 88/21,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, Uradni list RS, št. 88/21.

Vsi aneksi v enakem besedilu urejajo usklajevanje zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov za javni sektor, in sicer določajo naslednje:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj