Izračun letnega dopusta delavcu, ki dela na dveh delovnih mestih

16. 4. 2024

Predogled vsebine

Delavec je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh delovnih mestih.

V praksi res obstajajo taki primeri, sicer pa je stroka opozarjala na problematičnost take ureditve.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj