Podpisovanje dokumentov, ki nastajajo v kadrovskih službah

20. 2. 2023

Predogled vsebine

Praktični primer:

V kadrovskih službah nastaja veliko dokumentov, ki jih je potrebno vročati zaposlenim. V mislih imamo dokumente kot so: obvestila o dopustih, ocenjevalni listi, ocene iz redne delovne uspešnosti, ocene kompetenc, zapisi LR, evidenčni listi (izhajajo iz napredovanja v JS) in podobni.

Ali morajo biti ti dokumenti podpisani s strani odgovorne osebe?

Ali zadostuje npr. podpis s strežniškim certifikatom, je mogoče dovolj le slika podpisa na teh dokumentih?

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj