Seznanitev z oceno delovne uspešnosti sodelavca

24. 5. 2022

Predogled vsebine

Ali ima javni uslužbenec pravico do podatka o letnih ocenah ostalih sodelavcev (bodisi poimensko/ne - torej zgolj podatek koliko in kakšne ocene)?

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj