Nabava električnih vozil in DDV

23. 2. 2024

Predogled vsebine

Organizacije, ki nabavijo električno osebno vozilo imajo določene ugodnosti, prav tako imajo dolečene ugodnosti tudi zaposleni.

Za organizacijo so naslednje ugodnosti:

- odbija lahko davek na dodano vrednost (dalje DDV) od nabave električnega vozila in od vseh stroškov vzdrževanja (servisi, nadomestni deli, elektrika ipd.),

- terjatve za odbitni DDV lahko organizacija uveljavi pod določenimi pogoji, kot so:

  • pogon motornega vozila mora biti brez izpusta ogljikovega dioksida,
  • vrednost skupaj z DDV in ostalimi dajatvami ne sme presegati 80.000,00 evrov,
  • vozilo se mora uporabljati za registrirano dejavnost organizacije.

V kolikor se električni avtomobil uporablja samo za privatne namene, organizacija nima pravice do odbitka DDV.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj