Davki

18. 5. 2023

Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča.Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni pogodbi se ...
Samo za aktivne naročnike
30. 1. 2023

Novosti na področju obdavčitve normirancev v letu 2023

DZ je na seji 9.12.2022 potrdil novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2AA, ki bo pričela veljati naslednji dan po objavi v UL, uporabljala pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.V nadaljevanju so opisane novosti na področju sistema normiranih odhodkov.
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2023

Novela Zakona o dohodnini

Dne 28. novembra 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v UL RS številka 158/2022. Zakon začne veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 1. 2023

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o davčnem postopku

Dne 28. decembra 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2N).Na storitveni spletni strani Finančne uprave je objavljenih več informacij o noveli Zakona o davčnem postopku.V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela.
27. 9. 2022

Vlada potrdila predloge davčnih sprememb

Vlada je danes potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 9. 2022

Višji znesek neobdavčenega povračila za prehrano med delom

Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 9. 2022

Sprejet Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov

DZ je 24. 8. 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov.
Samo za aktivne naročnike
24. 3. 2022

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki začne veljati 22. 3. 2022 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2022

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2022

V nadaljevanju lestvica, usklajena za zakonodajno novelo ZDoh-2Z
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Obdavčitev nagrade družbenikom

Izplačilo nagrade družbenikom je obdavčeno po zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki je obdavčeno z 27,50 odstotkov davčnega odtegljaja (dokončen davek).
Samo za aktivne naročnike