Davki

27. 9. 2022

Vlada potrdila predloge davčnih sprememb

Vlada je danes potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 9. 2022

Višji znesek neobdavčenega povračila za prehrano med delom

Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 9. 2022

Sprejet Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov

DZ je 24. 8. 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov.
Samo za aktivne naročnike
24. 3. 2022

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki začne veljati 22. 3. 2022 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2022

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2022

V nadaljevanju lestvica, usklajena za zakonodajno novelo ZDoh-2Z
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Obdavčitev nagrade družbenikom

Izplačilo nagrade družbenikom je obdavčeno po zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki je obdavčeno z 27,50 odstotkov davčnega odtegljaja (dokončen davek).
Samo za aktivne naročnike
14. 1. 2022

Davčne spremembe v letu 2022

Konec oktobra je bila sprejeta sprememba ZDDPO (v nadaljevanju novela ZDDPO-2S), ki z davčnim letom 2022 :(1) rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav in dodaja dve novi davčni olajšavi, (2) prenaša del Direktive 2016/1164/EU v slovenski pravni red in (3) spreminja določbe na področju priznavanja stroškov iz naslova rezervacij, reprezentance ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dalje možnost elektronske oddaje KIDO zahtevkov za zmanjšanje/oprostitev davka preko portala eDavki

FURS bo zagotovil možnost elektronske oddaje t. i. KIDO zahtevkov preko portala eDavki, s katerimi zavezanci nerezidenti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Avtor: Tanja Bohl
Dne 1. 7. 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,1 ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 2. 7. 2021.
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2021

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021 V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, ...
Samo za aktivne naročnike