Davki

23. 2. 2024

Nabava električnih vozil in DDV

Organizacije, ki nabavijo električno osebno vozilo imajo določene ugodnosti, prav tako imajo dolečene ugodnosti tudi zaposleni.Za organizacijo so naslednje ugodnosti:- odbija lahko davek na dodano vrednost (dalje DDV) od nabave električnega vozila in od vseh stroškov vzdrževanja (servisi, nadomestni deli, elektrika ipd.),- terjatve za odbitni DDV lahko ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2024

Davčna olajšava za zaposlovanje

Avtor: Tanja Bohl
Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZDDPO-2) in zavezanci po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZDoh-2), ko vlagajo davčni obračun za plačilo davka od dohodka ...
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2024

Novosti pri obdavčenju, ki jih prinaša Zakon o obnovi

V nadaljevanju zbir določb Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki se nanašajo na obdavčenje.
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2023

Novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N)

V Uradnem listu številka 122/2023 z dne 5. 12. 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N). Spremembe veljajo z naslednjim dnem po objavi v uradnem listu, določene spremembe pa od 1.1.2024 naprej.
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2023

Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča.Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni pogodbi se ...
Samo za aktivne naročnike
30. 1. 2023

Novosti na področju obdavčitve normirancev v letu 2023

DZ je na seji 9.12.2022 potrdil novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2AA, ki bo pričela veljati naslednji dan po objavi v UL, uporabljala pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.V nadaljevanju so opisane novosti na področju sistema normiranih odhodkov.
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2023

Novela Zakona o dohodnini

Dne 28. novembra 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v UL RS številka 158/2022. Zakon začne veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 1. 2023

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o davčnem postopku

Dne 28. decembra 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2N).Na storitveni spletni strani Finančne uprave je objavljenih več informacij o noveli Zakona o davčnem postopku.V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela.
27. 9. 2022

Vlada potrdila predloge davčnih sprememb

Vlada je danes potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 9. 2022

Višji znesek neobdavčenega povračila za prehrano med delom

Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike