Novela Zakona o dohodnini

Novica z dne 03. 01. 2023

Dne 28. novembra 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v UL RS številka 158/2022. Zakon začne veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023

Bistvene spremembe oziroma novosti se nanašajo na:

  • olajšave,
  • davčno stopnjo,
  • oprostitev plačila dohodnine od drugih dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo,
  • dohodke iz zaposlitve,
  • ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • dohodke iz oddajanja premoženja v najem,
  • dividende,
  • dobiček iz kapitala,
  • cedularne dohodke (dohodke iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala).

Na storitveni spletni strani Finančne uprave je objavljenih več informacij o novela Zakona o dohodnini.

Ustavitev zviševanja splošne olajšave, nova olajšava za mlade

Novela zakona o dohodnini, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2023, določa zvišanje splošne olajšave le še na 5000 evrov, vsa nadaljnja zvišanja pa se odpravljajo.

Dodatna splošna olajšava se bo po novem priznala zavezancem s skupnim dohodkom do 16.000 evrov, kar je približno 2280 evrov več kot doslej. Davčni razredi ostajajo nespremenjeni, se pa stopnja davka v zadnjem, petem dohodninskem razredu, ki je bila za leto 2022 znižana za pet odstotnih točk, vrača nazaj na 50 odstotkov.

Avtomatično usklajevanje olajšav in zneskov letnih davčnih osnov z inflacijo z novelo zakona ni več predvideno, odvisno bo od vsakokratne presoje finančnega ministrstva. Se pa bodo zneski posebne olajšave za vzdrževane družinske člane zvišali v letih 2023 in 2024, in sicer za približno 7,5 odstotka.

Novost je posebna olajšava za mlade. Ta bo zavezancem do dopolnjenega 29. leta starosti zmanjšala davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja za 1300 evrov.

Najemnine bodo spet bolj obdavčene

V višino obdavčitve kapitalskih dobičkov se z novelo zakona ne posega in tako ostaja pri 25 odstotkih. Se pa ponovno uvaja obdavčevanje izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru njihove odsvojitve v okviru pridobivanja lastnih delnic. Odpravlja se tudi možnost odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo.

Stopnja dohodnine, ki se plačuje od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in je za letos določena pri 15 odstotkih, se bo z letom 2023 spet zvišala na 25 odstotkov prejetih najemnin, zmanjšanih za 10 odstotkov normiranih stroškov. To je v postopku sprejemanja izzvalo kar nekaj opozoril, da bo zvišanje davčne stopnje potegnilo za seboj zvišanje najemnin.

Izplačila nagrad za poslovno uspešnost bodo v skladu z novelo zakona iz davčne osnove še naprej izvzeta, a tako kot do uveljavitve spomladi sprejetih sprememb spet le do višine povprečne plače. Novo pa je, da bodo iz davčne osnove izvzeta tudi izplačila nadomestil za uporabo lastnih sredstev za delo na domu.

Strožja obravnava normirancev

Spremembe so tudi glede obdavčitve samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Za tiste, ki imajo do 50.000 evrov letnih prihodkov, se bo še vedno priznavalo 80 odstotkov normiranih odhodkov, za tiste nad to mejo pa se bodo priznani normirani stroški znižali na 40 odstotkov. Nad 100.000 evrov letnih prihodkov priznanih odhodkov ne bo. Za normiranca sicer lahko velja samostojni podjetnik, pri katerem je obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas najmanj devet mesecev.

Vir: FURS, STA

Nazaj