Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

18. 5. 2023 | Avtor: doc.dr. Lidija Robnik

Predogled vsebine

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča.

Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?

Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni pogodbi se običajno določi pogoje, postopek in posledice izstopa ali izključitve družbenika iz družbe.

Družbenik lahko v skladu z družbeno pogodbo izstopi iz družbe, ne da bi zato navajal razloge, prav tako se ga lahko izključi iz družbe.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj