Ugotavljanje davčnih napak

29. 7. 2020 | Avtor: doc.dr. Lidija Robnik

Predogled vsebine

Davčne in računovodske napake nastanejo zaradi:

  • opustitve postavk v računovodskih evidencah (npr. račun sploh ni knjižen oziroma evidentiran),

  • napačne izbire kontov,

  • napačne vrednosti na kontih,

  • nepravilnega obračunavanja tečajnih razlik (račun iz tujine je knjižen v napačni vrednosti, saj ni uporabljen pravi devizni tečaj za preračun),

  • nepravilnega obračunavanja dnevnic, ...

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj