Prekrški

29. 7. 2020 | Avtor: doc.dr. Lidija Robnik

Predogled vsebine

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek.1

ZGD-1 ureja prekrške v delu IX. KAZENSKE DOLOČBE, pristojnost za nadzor pa je urejena z delom VIII. NADZOR NAD ...

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj