Aktualne novice

23. 9. 2022

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina vlada zvišala na 86 milijonov evrov

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 9. 2022

Spremembe na področju starševskega varstva

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 9. 2022

Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

Slovenija je v letu 2022 na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa (European innovation scoreboard – EIS) napredovala za dve mesti in tako zaseda 13. mesto.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2022

Pogajalska skupina dosegla dogovor: elektronske evidence delovnega časa bodo usmerjene v kršilce

Pogajalska skupina ESS-ja je uskladila dogovor sprememb in dopolnitev zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kot je povedal minister za delo Luka Mesec, bo predlog zakona usmerjen zlasti v kršilce delovnopravne zakonodaje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 9. 2022

Finančna uprava v nadzore nad vračanjem sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje

V primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj lahko prejemniki do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2022

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022

Napoved smo pripravili v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo, vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2022

Mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo 2022 (TBMCE): Nujen je premik k trajnosti in krožni ekonomiji

Na konferenci je govora o aktualnih znanstvenih in razvojnih temah, ki se nanašajo na pot iz poti iz fosilnega v obnovljivo in iz linearnega v krožno.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 9. 2022

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo je sprejet

Evropska komisarka Elisa Ferreira, pristojna za področje evropske kohezijske politike, je včeraj sporočila, da je Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027 sprejet.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 9. 2022

Novosti, ki jih prinaša prenovljena eKartica

Knjigovodska kartica – eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 9. 2022

Sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Državni zbor je sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj z gospodarstvom.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike