Aktualne novice

22. 8. 2023

Dodaten rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu po poplavah, za predplačila še vedno 1. september

Ministrstvo je na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila, pa ...
21. 8. 2023

Evropska komisija vzpostavila skupno spletno stran držav članic za socialno ekonomijo

Evropska komisija je vzpostavila prvo skupno spletno stran socialne ekonomije z vsemi informacijami vseh držav članic na več ravneh in na enem mestu.
21. 8. 2023

Ukrepi v pomoč gospodarstvu po poplavah

Ministrstvo je dnevno je sodelovalo pri sprejemanju ukrepov tako v okviru sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kot na drugih področjih v pristojnosti ministrstva. V nadaljevanju ključni ukrepi za pomoč gospodarstvu:
21. 8. 2023

Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Rok za posredovanje ...
21. 8. 2023

Rok za oddajo vlog za povračila nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo je 28. avgust

Delodajalci lahko obe povračili, tako iz naslova višje sile kot čakanja na delo, uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Rok za oddajo vlog je 28. avgust.
02. 8. 2023

Trajnostni vidiki in človekove pravice vse bolj pomembni v gospodarstvu

Državni sekretar Dejan Židan se je s sodelavci sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Pogovarjali so se o upoštevanju trajnostnih vidikov v gospodarstvu. Varuh človekovih pravic je poudaril, da se mu zdi pomembno, da poleg zakonodajnih sprememb tudi finančni sektor posredno vpliva na to, da se družbe bolj zavedajo ...
02. 8. 2023

Ob svetovnem dnevu ekološkega dolga: poziv k trajnosti in inovativnosti ter zagon pobude "Ena ura"

Zaradi vlaganja v trajnostni razvoj in ohranjanje narave, krepitve pomena okolju prijaznih izdelkov in storitev, učinkovite rabe virov in uvajanja inovacij, bodo verjetno v prihodnosti postala pomembna družbeno odgovorna podjetja, ki bodo prispevala k oblikovanju bolj trajnostnega in odgovornega gospodarstva.
18. 7. 2023

Nov korak k dogovoru o mednarodni davčni reformi

Na pariškem srečanju Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter skupine držav 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20) je 138 članic z izjavo potrdilo pomemben napredek pri zgodovinskem globalnem dogovoru, ki bo omogočil pravičnejši in bolj stabilen mednarodni davčni sistem.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 7. 2023

Rekordno nizka brezposelnost

Ob koncu junija je bilo 46.178 registriranih brezposelnih. V zadnjih mesecih dosegamo najnižje število brezposelnih v samostojni Sloveniji, kar pomeni, da imamo tudi eno najnižjih stopenj anketne brezposelnosti v EU: maja 2023 je bila v Sloveniji 3,6 odstotka, v Evropski uniji pa 5,9 odstotka.
28. 6. 2023

Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. Novela zakona bo omogočila enostavnejše ustanavljanje družb in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje družb, ter s tem krepila učinkovitejše poslovno okolje.
Samo za aktivne naročnike