Aktualne novice

19. 4. 2021

Zelena delovna mesta 2021

S tem javnim povabilom Zavod za zaposloavnje spodbuja zaposlovanje na zelenih delovnih mestih. Prejmete lahko subvencijo v višini 340 eur mesečno.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 4. 2021

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bomo spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2021

Pojasnilo glede izračuna povračila nekritih fiksnih stroškov

Upravičenost do izplačila ukrepa povračila nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja med drugim na podlagi ocenjenega upada prihodkov iz prodaje v upravičenem obdobju ter na podlagi ocenjene neto izgube v upravičenem obdobju.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2021

Furs opozarja na novi rok za plačilo akontacij

Davčnim zavezancem, ki bodo letni davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb in dohodka iz dejavnosti oddali po 31. marcu, se prestavi rok za plačilo akontacij. Rok za plačilo marčevske akontacije za te zavezance poteče 10. maja.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2021

Ustanovitev in imenovanje Strateškega sveta za digitalizacijo

Med drugim so naloge Strateškega sveta, da za predsednika vlade v roku 5 mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2021

Ne zamudite: 4,7 mio EUR nepovratnih sredstev za usposabljanje vaših zaposlenih

Prvi rok za oddajo je pred vrati (19. 4. 2021), tako da nas kontaktirajte že danes!

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2021

Tudi ob tokratnem zaprtju šol in okrnjenem javnem prometu mogoče uveljavljanje višje sile

Tudi ob tokratnem zaprtju šol in okrnjenem javnem prometu, kar bo veljalo od 1. do 11. aprila, je za zaposlene, ki zaradi tega ne bodo mogli opravljati dela, mogoče uveljavljanje višje sile.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2021

Ne spreglejte - oddaja letnega poročila AJPES-u bo podaljšana do 30. aprila 2021!

Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2021

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«

V Uradnem listu številka 39/2021 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 3. 2021

Sprejeta Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050

Strateški dokument opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do 2050 ter ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike