Aktualne novice

27. 5. 2021

Nedosegljivost Pravno-informacijskega sistema RS (PISRS)

Varnostni incident povzročil, da je spletišče PISRS do nadaljnjega nedosegljivo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 5. 2021

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

2 cilja finančnega mehanizma: prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 5. 2021

Svetovni dan IKT: Potencial za ustvarjanje svetlejše digitalne prihodnosti imajo tudi dekleta

17. maja je bil Mednarodni dan informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 5. 2021

Priporočila za zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Nova spletna stran http://www.pkmo.si, ki lahko za delavce in delojemalce predstavlja pomembno pomoč pri premagovanju težav, s katerimi se soočajo zaradi svojega delovnega okolja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 5. 2021

Na voljo 40 milijonov evrov posojil za krožno gospodarstvo

Z aprilom 2021 se je na novo odprl program Naložbe 3 - za velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja je razpisanih skupno 40 milijonov evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 5. 2021

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov v javni razpravi

Ministrstvo za pravosodje je danes v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 201

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 5. 2021

Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2021

Strateški svet za digitalizacijo bo deloval v okviru šestih delovnih skupin

Na 1. seji Strateškega sveta za digitalizacijo (SSD) so njeni člani govorili o ciljih sveta, o časovnici in organizaciji dela. Predstavili so tudi veliko vsebinskih predlogov in rešitev.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 4. 2021

Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

Z dnem 18. 4. 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 4. 2021

Subvencije za trajno zaposlovanje mladih 2020

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Po novem vključujejo tudi mlade s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna SLO

Samo za brezplačno registrirane uporabnike