Aktualne novice

02. 8. 2023

Trajnostni vidiki in človekove pravice vse bolj pomembni v gospodarstvu

Državni sekretar Dejan Židan se je s sodelavci sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Pogovarjali so se o upoštevanju trajnostnih vidikov v gospodarstvu. Varuh človekovih pravic je poudaril, da se mu zdi pomembno, da poleg zakonodajnih sprememb tudi finančni sektor posredno vpliva na to, da se družbe bolj zavedajo ...
02. 8. 2023

Ob svetovnem dnevu ekološkega dolga: poziv k trajnosti in inovativnosti ter zagon pobude "Ena ura"

Zaradi vlaganja v trajnostni razvoj in ohranjanje narave, krepitve pomena okolju prijaznih izdelkov in storitev, učinkovite rabe virov in uvajanja inovacij, bodo verjetno v prihodnosti postala pomembna družbeno odgovorna podjetja, ki bodo prispevala k oblikovanju bolj trajnostnega in odgovornega gospodarstva.
18. 7. 2023

Nov korak k dogovoru o mednarodni davčni reformi

Na pariškem srečanju Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter skupine držav 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20) je 138 članic z izjavo potrdilo pomemben napredek pri zgodovinskem globalnem dogovoru, ki bo omogočil pravičnejši in bolj stabilen mednarodni davčni sistem.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 7. 2023

Rekordno nizka brezposelnost

Ob koncu junija je bilo 46.178 registriranih brezposelnih. V zadnjih mesecih dosegamo najnižje število brezposelnih v samostojni Sloveniji, kar pomeni, da imamo tudi eno najnižjih stopenj anketne brezposelnosti v EU: maja 2023 je bila v Sloveniji 3,6 odstotka, v Evropski uniji pa 5,9 odstotka.
28. 6. 2023

Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. Novela zakona bo omogočila enostavnejše ustanavljanje družb in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje družb, ter s tem krepila učinkovitejše poslovno okolje.
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2023

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. junija 2023

Dne 30. junija 2023 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 31. maja 2023.
22. 6. 2023

Približuje se rok za izplačilo regresa za letni dopust

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija. Zaradi dviga minimalne plače se je letos dvignil tudi minimalni regres, ta znaša 1203,36 €. Inšpektorat RS za delo opozarja na pomembnost spoštovanja te obveznosti ter izpostavlja, da je plačilo za delo neodtuljiva pravica ...
09. 6. 2023

Z direktivo do enakega plačila za enako delo

6. junija 2023 je stopila v veljavo EU Direktiva o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanja (Direktiva o preglednosti plačil).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 6. 2023

Ukrep znižane stopnje davka na dodano vrednost se izteka

Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, saj je bil ukrep sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2023

Organizacijska kultura kot trajna konkurenčna prednost - so naši zaposleni lahko srečni?

Kaj imajo skupnega Ivo Boscarol, Miha Lavtar, Peter Baloh in Suzana Ester Car?Vsi verjamejo v neverjetno moč organizacijske kulture in vsi so učinke ter razvoj podjetij zaradi dobre organizacijske kulture lahko iz prve roke opazovali, izkusili ter soustvarjali!Kaj so se naučili v desetletjih svojih izjemno uspešnih karier?Katere ...