Aktualne novice

11. 10. 2022

Slovenski podjetniški sklad z novimi krizno likvidnostnimi krediti

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 milijonov evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 10. 2022

Ponovno na voljo Vavčer za pridobitev certifikatov

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil Vavčer za pridobitev certifikatov v skupni razpisani vrednosti 620.000 evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 10. 2022

Slovenija na 33. mestu lestvice Globalni inovacijski indeks 2022

Švica je ohranila prvo mesto med najbolj inovativnimi državami na svetu, zaseda ga že skoraj desetletje. Slovenija je na letošnji lestvici padla za eno mesto in je uvrščena na 33. mesto med 132 državami.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2022

Parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in vodji pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so včeraj po več pogajalskih sejah parafirali dogovor.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 9. 2022

Sklenjen Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo ter potrjen Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

Z odobritvijo in podpisom sporazuma je Sloveniji odprta pot do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev v prihodnjem programskem obdobju.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 9. 2022

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina vlada zvišala na 86 milijonov evrov

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 9. 2022

Spremembe na področju starševskega varstva

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 9. 2022

Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

Slovenija je v letu 2022 na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa (European innovation scoreboard – EIS) napredovala za dve mesti in tako zaseda 13. mesto.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2022

Pogajalska skupina dosegla dogovor: elektronske evidence delovnega časa bodo usmerjene v kršilce

Pogajalska skupina ESS-ja je uskladila dogovor sprememb in dopolnitev zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kot je povedal minister za delo Luka Mesec, bo predlog zakona usmerjen zlasti v kršilce delovnopravne zakonodaje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 9. 2022

Finančna uprava v nadzore nad vračanjem sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje

V primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj lahko prejemniki do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike