Aktualne novice

05. 11. 2020

Mnenje Informacijskega pooblaščenca (IP) o nadzoru izvajanja karantene s strani delodajalca

Pri IP so dne 29. 6. 2020 prejeli vprašanje o tem, ali lahko podjetje - delodajalec izvaja nadzor izvajanja karantene, ki je bila odrejena njihovim delavcem ( iz Srbije, BiH in Kosova). Kontrolo bi izvajali varnostniki v podjetju.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 11. 2020

Obračun prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne - mnenje MDDSZ in IRSD

Na vprašanje, kakšen je pravilen obračun prejemka delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in ki je v istem obračunskem obdobju na delu in v bolniškem staležu, so na GZS dne 30.10.2020 prejeli še mnenje Inšpektorata za delo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2020

Nova ureditev karanten na domu

Peti protikoronski zakon (PKP5) prinaša novo ureditev karanten na domu, ki je začela veljati 24. oktobra.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2020

Nova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) (velja od 24.10. do 31.12.2020)

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 10. 2020

Slovenija podaljšala poroštveno shemo

Slovenija je s ciljem zagotavljanja dodatne likvidnosti gospodarstvu podaljšala poroštveno shemo za posojila.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 10. 2020

Dokazila in izjave delavcev za prehajanje med občinami

Delavci, ki nimajo prebivališča v občini, kjer ima sedež delodajalec, oziroma kjer se opravlja delo, bodo morali od 27. oktobra za prehod med občinami pri sebi imeti ustrezna dokazila in lastnoročno podpisano izjavo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2020

V veljavo stopil peti protikoronski zakon

V veljavi več novih protikoronskih ukrepov, nekaj podaljšanih

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 10. 2020

Staršem na krajšem delovnem času bo država krila višje prispevke

Dobra novica za starše, ki zaradi varstva otrok delajo s krajšim delovnim časom. Po novem se jim bodo prispevki za socialno varnost plačevali do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela njihove povprečne mesečne bruto plače.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 10. 2020

Zaposlenim, ki so bili v rizičnem stiku, bo potrdila izdajala medicina dela

Pristojna ministrstva in službe usklajujejo protokol za primere, ko delavec zaradi stika z okuženo osebo ne more opravljati svojega dela, odločbe o karanteni pa zaradi preobremenjenosti NIJZ ne dobi več.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 10. 2020

IKEA bo v duhu krožnega, okolju prijaznega poslovanja odkupovala rabljeno pohištvo

Ikea bo odkupovala rabljeno pohištvo in zanj izdajala bone. Za dobro ohranjene kose bo plačala tudi do 50 odstotkov prvotne cene.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike