Aktualne novice

28. 11. 2022

DZ sprejel novelo zakona o dohodnini

DZ je z glasovi poslancev Svobode, SD in Levice potrdil novelo zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 11. 2022

DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Sprejet novela zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2022

Še teden dni za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize

Rok za oddajo vlog je tako za neposredno pomoč kot ugodne kredite v torek, 15. novembra.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 11. 2022

Slovenija uradno poslala v Bruselj 3,2 milijarde težak Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027

Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021–2027 je tehnično usklajen z Evropsko komisijo, prej pa so ga potrdile tudi Vlada Republike Slovenije in kohezijski regiji.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 11. 2022

DZ sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Sprejet Zakon o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se dopolnjuje karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 10. 2022

Vlada s sistemskim pristopom odločno naproti krožnemu gospodarstvu in razogljičenju Slovenije

Po sklepu vlade je Ministrstvo za javno upravo (MJU) sredi oktobra prevzelo koordinacijo izvajanja 2. faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP-KG).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2022

DZ sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju

DZ je z 52 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Predlog sledi dogovoru med vlado in sindikati, ki zaposlenim v javnem sektorju prinaša višje plače.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 10. 2022

Trgovinski sporazumi Evropske Unije omogočajo večji izvoz, stabilnejše gospodarske odnose in varen dostop do virov

Evropska komisija (EK) je izdala drugo konsolidirano letno poročilo o izvajanju in izvrševanju trgovinskih sporazumov Evropske Unije (EU).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 10. 2022

Vlada je sprejela Zakon o zaščiti prijaviteljev ("žvižgačev")

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 10. 2022

Zainteresirana javnost vabljena k posredovanju predlogov na Strategijo digitalnih javnih storitev 2030

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike